Is de Agile/Scrum aanpak geschikt voor uw project (Projecten bij de Overheid)?

Met deze beslisboom willen we U helpen om de juiste beslissing te nemen voor het toepassen van een aanpak. 

 

Hoe werkt het?

Er worden een aantal vragen gesteld over Uw organisatie en het project .

Op basis van uw antwoorden wordt de mate van geschiktheid voor het toepassen van de Agile/Scrum methode bepaald.

Indien U de vragen over de organisatie al een keer heeft ingevuld kunt u deze overslaan en direct naar de vragen over het project doorgaan.

 

Advies

Om het beste resultaat te bereiken kunt U de vragen beanwoorden met een selecte groep waarmee U het project uit gaat voeren.

De velden met toelichting per vraag kunt U dan bv gebruiken voor redenen waarom U heeft gekozen voor een antwoord.

Indien er nog niet veel ervaring is met de Agile manier van werken kunt U de sessie het beste laten begeleiden door een ervaren persoon (bv een ervaren scrum master) die toelichting kan geven op de vragen.

 

Achtergrond:

De praktijk is veelal gecompliceerd en niet zo maar te vangen in een paar vragen.

Het is echter gebleken, na vele evaluaties , dat deze aspecten een belangrijke rol spelen in het slagen of falen.

Deze tool biedt U een helpende hand bij het maken van een goede afweging.

Indien het project niet - of minder geschikt is voor deze aanpak, kunt u kiezen voor een andere aanpak (bv waterval).

Een andere optie is om de omstandigheden aan te pakken die een risico vormen voor deze aanpak. 

Met behulp van de antwoorden op uw vragen en opmerkingen proberen wij de vragenlijst verder aan te scherpen zodat ook anderen beter geholpen kunnen worden. De ingevulde lijst is echter volledig anoniem.

 

Mocht U nog vragen hebben of meer willen weten over dit onderwerp naar aanleiding van het invullen, dan kunt U via onze Linkedin pagina  een vraag stellen of deelnemen aan een discussie. U kunt ook onze site "http://www.agileoverheid.nl"  raadplegen.

 
Het invullen van de vragen duurt ca 10 minuten. Succes met het invullen van de beslisboom!

LimeSurvey is Free software
Donate