Is de Agile/Scrum aanpak geschikt voor uw projecten (niet specifiek voor overheid)

Met deze beslisboom willen we U helpen om de juiste beslissing te nemen voor het toepassen van een aanpak. 

 

Hoe werkt het?

Er worden een aantal vragen gesteld over Uw organisatie en het project .

Op basis van uw antwoorden wordt de mate van geschiktheid voor het toepassen van de Agile/Scrum methode bepaald.

U kunt de vragen met betrekking tot de organisatie overslaan en direct doorgaan naar de vragen met betrekking tot het project, indien u deze bijvoorbeeld al een keer heeft ingevuld en alleen nog een ander project wil toetsen.

Advies

Om het beste resultaat te bereiken kunt U de vragen beanwoorden met een selecte groep waarmee U het project uit gaat voeren.

De velden met toelichting per vraag kunt U dan bv gebruiken voor redenen waarom U heeft gekozen voor een antwoord.

Indien er nog niet veel ervaring is met de Agile manier van werken kunt U de sessie het beste laten begeleiden door een ervaren persoon (bv een ervaren scrum master) die toelichting kan geven op de vragen.

 

Achtergrond:

De praktijk is veelal gecompliceerd en niet zo maar te vangen in een paar vragen.

Het is echter gebleken, na vele evaluaties , dat deze aspecten een belangrijke rol spelen in het slagen of falen.

Deze tool biedt U een helpende hand bij het maken van een goede afweging.

Indien het project niet - of minder geschikt is voor deze aanpak, kunt u kiezen voor een andere aanpak (bv waterval).

Een andere optie is om de omstandigheden aan te pakken die een risico vormen voor deze aanpak. 

Met behulp van de antwoorden op uw vragen en opmerkingen proberen wij de vragenlijst verder aan te scherpen zodat ook anderen beter geholpen kunnen worden. De ingevulde lijst is echter volledig anoniem.

 

Mocht U nog vragen hebben of meer willen weten over dit onderwerp, dan kunt U dat laten weten via de site www.dkmanagement.nl 

 
Het invullen van de vragen duurt ca 10 minuten. Succes met het invullen van de beslisboom!

LimeSurvey is Free software
Donate